קבוצת SRI Global Group


הקבוצה העסקית SRI Global Group בבעלותו של רו"ח ניר זיכלינסקי מובילה את תחום ההשקעות על בסיס מודל ה-SRI בישראל.

הקבוצה שמה לה למטרה לפעול ב-3 הרמות של (SRI (Socially Responsible Investments – ניהול אחראי, השקעה אחראית וכלכלה אחראית.

הקבוצה משתפת פעולה עם עסקים וארגונים על מנת להביא לשינוי במודעות, בהתנהלות ובתוצאות כדי שניתן יהיה להתחרות בשווקים הגלובליים ולהציע ערך מוסף (Added Value) ויתרון תחרותי. קבוצת SRI פועלת להשאת התשואה למחזיקי העניין (Stake holders) ובכלל זה לבעלי מניותיה (Share holders) באמצעות השקעות, מיזוגים, ליווי וייעוץ לחברות בארץ ובעולם בתחומי ה-SRI.

בין שירותי החברה: ייעוץ עסקי, חות דעת וקורסים.

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©