banner03

במסגרת שירותי הייעוץ של קבוצת SRI, ניתן לקבל חוות דעת בתחומים מגוונים ובהם:

– חוות דעת על יעילות ואפקטיביות הדירקטוריון / התנהלות הדירקטוריון

– סטטוס החברה בתחום ה-GRI

– ייעוץ בנושא שוק ההון לרבות תהליך הנפקה והתנהלות כחברה ציבורית

– חוות דעת על מקורות מימון ואלטרנטיבות מימון לארגונים

– בחינה כגורם בלתי תלוי של הערכות שווי ובדיקות כלכליות שבוצע על ידי הארגון ו/או יועץ לארגון

– ניתוחים כלכליים מקיפים וביניהם תהליך רכישת חברה, ולאחר הרכישה בחינת מיקסום הרווחים לכלל מחזיקי העניין.

– חוות דעת חשבונאית וכלכלית בתהליכים המצריכים הבנה וניתוח הדוחות כספיים ומתן חוות דעת עליהם בהליכי בוררות וכיצ"ב

– ביצוע תהליכי Due Diligence – בדיקת נאותות במסגרת הליכי רכישת חברות

 

למידע נוסף יש ליצור קשר עם משרדנו.

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©