רקע: חברה עסקית ,כמו כל ארגון ,מתקיימת לצורך מימושם של אינטרסים וציפיות של מגוון מחזיקי העניין בה. בביטוי "מחזיקי עניין"(stakeholders)  הכוונה לכל מי שהחברה מושפעת ממנו או משפיעה עליו ויש לו עניין בה או לחברה יש עניין בו. מכאן שהנהלה של חברה, המעוניינת בצמיחה עסקית מתמשכת, אמורה לעקוב אחר מימושם של אינטרסים אלו באופן עקבי, מתואם ומאוזן, ולהיות בדיאלוג עימם. בעבר היה מקובל לחשוב כי החברה קיימת לשרת את בעלי […]

מ- ROI ל- ROSI: המודל העסקי החדש בעולם לרשויות ומועצות מקומיות-תוצרת כחול לבן המשבר הכלכלי הגלובלי ההולך ומחמיר,בד בבד בקשיים הנערמים על הרשויות המקומיות והמגזר הציבורי מעלה צורך בשינוי גישה ובחינת מודלים חדשים ליישום.   המודל העסקי  החדש שמומלץ ברשויות ובמועצות מקומיות  הינו כיום מודל ה – ROSI המבוסס על מתודולוגיה ייחודית הגורסת כי כל ארגון יכול להשיג ולשמר גידול משמעותי בביצועיו העסקיים, על ידי יישום של שינוי אחד פשוט […]

רקע: אזרחים רבים ברחבי עולם מאמינים כי הקפיטליזם נמצא במשבר, וכמעט אחד מכל שלושה אף סבור כי יש לבצע שינויים רדיקליים במערכת – כך עולה מסקר של ספקית המידע הפיננסי בלומברג. כולנו מסכימים שאי השוויון פוגע בכלכלה ושממשלות בעולם צריכות לעשות יותר כדי לטפל בתופעה – רעיונות שהיו בלב המחאות העממיות ברחבי העולם. אנו חשים כיום שחסר איזון והוא נובע מהבנה שקניין או הון לא הופכים אותנו למאושרים. הון רב […]

(* מבוסס על פרק קלינטק בישראל , שנכתב ע"י ניר זיכלינסקי – מתוך הספר – "קלינטק מהפכה טכנולוגית  בעריכה של רון פרניק וקלינט וילדר). אחד היתרונות היחסיים המשמעותיים של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת הוא מידת החשיפה שלה לקרינת השמש, שהיא מהגבוהות בעולם. כבר היום רובנו עושים שימוש באנרגיית השמש בבתינו הפרטיים לצורך חימום המים בדוד השמש הביתי, ובכך חוסכים כ-4% מצריכת האנרגיה של מדינת ישראל. פוטנציאל השימוש באנרגיית השמש הוא […]

מן הידועות היא, בוודאי בתקופה זו , כי הצלחת החברה אינה תלויה רק ברווחיותה. האמירה יפה שבעתיים בעידן ה IFRS בו מרבית סעיפי הדוחות הכספיים ניסמכים על הערכות ואומדנים. חברות רבות ניקלעו לקשיים למרות שהציגו רווחיות נאה בדוח רווח והפסד בסמוך לכך , בשל אי ניהול נכון של תזרימי המזומנים שלהן והיקלעות למשבר נזילות ומכאן חשיבותו של הדוח על תזרימי המזומנים. במאמר זה נצביע על מספר הדגשים לתשומת לבכם בעת […]

הדוחות הכספיים הינם מקור אינפורמציה חשוב למשתמשי הדוחות לסוגיהם לרבות נושי החברה. האתגר העיקרי בהבנת הדוחות הכספיים מתמקד בעובדה שדוחות אלה כוללים הערכות ואומדנים רבים לרבות מדידת שווים ההוגן של נכסים באופן שמחד נותן לקורא מידע על שווי כלכלי בדרך מסויימת, ומאידך מרחיק את מדידת חוסנה של החברה מבסיס המזומן שלה. הדברים נכונים ביתר שאת מאז יושמו כללי ה IFRS בארץ והעלו עד מאד את חשיבות דוח על תזרימי המזומנים […]

סוגיית הפניית תשומת הלב בדבר ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה לפעול כעסק חי מעסיקה רבות את המקצוע בעת האחרונה ולהערכתינו תמשיך להעסיק אותו תקופה ארוכה לאור המשברים התזרימים אליהם ניקלעות חברות רבות במשק הישראלי. מאמרים רבים נכתבו לגבי שאלת תיזמון הכללתה של הערת עסק חי כאמור, האם הן ניתנות מוקדם מידי , או שמא כטענת אחרים מאוחר מידי, היינו עם תחילתו של הסדר חוב , מקום שהגמישות בהבראת העסק ו/או […]

השינויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש צורך במהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. ניהול אחראי והשקעות אחראיות הם הדבר הבא. לא עוד החשיבה המסורתית תשלוט כי אם התייחסות לנושאים כדוגמת קיימות, אחריות חברתית-סביבתית-כלכלית, שיתוף ודיאלוג עם מחזיקי עניין, התייחסות מדינית-פוליטית אחראית, ניהול אחראי ועד השקעות אחראיות. בשנת 2013 פורסם תקן ישראלי 10000 מעודכן של מכון התקנים הישראלי בנושא אחריות חברתית של ארגונים […]

ב-27 באוקטובר 2013 נדחו בבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) בפני כב' השופט חאלד כבוב, שתי בקשות להכרה בהן כתובענות ייצוגיות נגד רואה חשבון (להלן: "המבקר") וכן נדחו התביעות בגין רשלנותו, לכאורה, של המבקר על חוות דעתו כלפי מחזיקי אגרות החוב. בפני בית המשפט נידונו שתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית שהדיון בהן אוחד: כלפון (מיבל השקעות בע"מ) נ' אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' ת"צ 61115-01-12; רוזנפלד ואח' נ' […]

רקע: ככלל דירקטוריון וכן כל דירקטור/ית נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה הן השנתיים והן לתקופות ביניים. ישנה חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים וכן למגמות ולסבירויות של העולה מהדוחות הכספיים והמידע שנלווה להם. במסגרת זו כאיגוד הדירקטורים בישראל אנו מעוניינים לעזור לכל דירקטור/ית וכן לדירקטוריון כגוף מקצועי ליצור "לוח מכוונים" שיאפשר פיקוח,בקרה והצפת אותן נקודות חשובות לבחינה והעמקה בדיון ובהתאם השלכותיהם על החברות. להלן דוגמאות חשובות לבחינה ודיון […]

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©