הקבוצה העסקית SRI Global Group מובילה את תחום ההשקעות על בסיס מודל ה-SRI בישראל. הקבוצה שמה לה למטרה לפעול ב- 3 הרמות של SRI (Socially Responsible Investments): ניהול אחראי, השקעה אחראית וכלכלה אחראית. הקבוצה משתפת פעולה עם עסקים וארגונים על מנת להביא לשינוי במודעות, בהתנהלות ובתוצאות כדי שניתן יהיה להתחרות בשווקים הגלובליים ולהציע ערך מוסף (Added Value) ויתרון תחרותי. קבוצת SRI פועלת להשאת התשואה למחזיקי העניין (Stake Holders) ובכלל זה לבעלי מניותיה (Share Holders) באמצעות השקעות, מיזוגים, ליווי וייעוץ לחברות בארץ ובעולם בתחומי ה-SRI.

חזון הקבוצה:

"להיות הגורם העסקי המוביל בביצוע רכישות ומיזוגים בראיה גלובלית על בסיס עקרונות ה-SRI וכן בעיצוב וקידום הטמעת עקרונות ה-SRI בתרבות העסקית הישראלית."

דבר הנשיא והמנכ"ל – ניר זיכלינסקי

השינויים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בעולם מביאים רבים להכרה בצורך לשינוי בתרבויות הניהול הקיימות. תפיסת האחריות הכוללת של ניהול אחראי, השקעה אחראית וכלכלה אחראית היא המגה טרנד הבא. לפי תפיסה זו מומלץ לכל אחד ואחת מאתנו לנהל באופן אחראי את פעילותו במובן הרחב ביותר, הכולל את שלוש הרמות הבאות:

1. ניהול אחראי (מיקרו) (קיימות (Sustainability)/אחריות חברתית (Social Responsibility)) – ניהול אחראי לוקח בחשבון ערכים ושיקולים כלכליים-חברתיים- סביבתיים (TBL – Triple Bottom Line) בתוך הארגון/עסק ומחוצה לו, כחלק מתהליך קבלת ההחלטות בארגון/עסק.

2. השקעה אחראית – SRI (בראי המשקיע) – השקעה אחראית מבוצעת ע"י ארגון/עסק אשר מתנהל בעצמו באופן אחראי. בתהליך ההשקעה נדרש הגוף המושקע לקבל על עצמו לפעול על בסיס עקרונות ניהול אחראי כאמור.

3. כלכלה אחראית (מאקרו) – ברמת המדינה, לקיחת אחריות ויצירת איזון בין הרמות פוליטי-מדיני לבין הרמות כלכלי- חברתי- סביבתי תוך קביעת מדדים, חוקים ותקנות שמסדירים את הנושא. זאת כאשר המדינה תומכת, מחזקת ומשמרת ארגונים אשר יתנהלו ו/או ישקיעו באופן אחראי.

מתוך תפיסה זו נגזר מודל כלכלי חדש אשר מדבר על תשואה למחזיקי עניין: כבר לא מספיק לתת תשואה רק לבעלי מניות (Share Holders) אלא יש לקחת בחשבון את מחזיקי העניין (Stake Holders) ולדאוג לתשואה למחזיקי העניין כך שלאורך זמן בעלי המניות ירוויחו יותר.

אני תקווה שתפיסה זו תיושם בישראל בחברות עסקיות ובארגונים כך שהדבר יביא לשינוי בתפיסות הניהול, ייצור תהליך של השקעות אחראיות, ואין ספק שבמיוחד בתקופה זו של משבר כלכלי, האמור מקבל משנה תוקף.

פעילות חברתית

כמי שעוסקת בתחום ה-SRI, הקבוצה רואה חשיבות עליונה בפעילות חברתית ובתרומה של פעילות זו למגוון רחב של אוכלוסיות וקהילות. הקבוצה פעילה במספר רב של ארגונים, עמותות ומוסדות אקדמיים כמתואר בקצרה להלן:

צוות היגוי בכירי המשק והכלכלה בשדרות – ליווי על מנת ליצור פיתוח קהילתי-כלכלי-סביבתי בשדרות.

חבר באגודת ידידי מכון וייצמן למדע בישראל

חבר במועדון העסקי-אקדמי של אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

חבר בוועד המנהל של עמותת הידידים של מרכז רפואי רבין

חבר נשיאות עמותת יד ביד בניהולו של הרב יעקב גלויברמן

ליווי מפעלו של הרב קובלסקי – מאורות הדף היומי

זכויות יוצרים: 2013 כל הזכויות שמורות SRI Global Group ©