SRI Global Group

ביחד ניצור משמעות לעתיד טוב יותר

השקעות

ייעוץ

מכללת SRI

קיימות / ESG

אנציקלופדיה לאחריות חברתית

הקבוצה משתפת פעולה עם עסקים וארגונים על מנת להביא לשינוי במודעות, בהתנהלות ובתוצאות כדי שניתן יהיה להתחרות בשווקים הגלובליים ולהציע ערך מוסף (Added Value) ויתרון תחרותי.
קבוצת SRI פועלת להשאת התשואה למחזיקי העניין (Stake holders) ובכלל זה לבעלי מניותיה (Share holders) באמצעות השקעות, מיזוגים, ליווי וייעוץ לחברות בארץ ובעולם בתחומי ה-SRI.

תחילת כתיבת מאמרים

1991

תחילת פעילות במסגרת סומך חייקין (KPMG)

1992

תחילת כתיבת ספרים

1993

תחילת כתיבת אנציקלופדיות

1994

הקמת מערך הדרכות לביקורת

1995

תחילת פעילות במסגרת זיו האפט (BDO)

1996

הקמת קבוצת חברות להרצאות והדרכות לתחומים מגוונים באקדמיה וחוץ אקדמיה

1997

פרסום האנציקלופדיה לביקורת חשבונות

1998

הכנסת תחומי אחריות חברתית, קיימות ודיווח חברתי לישראל

1999

פעילות במסגרת קבוצת אריסון

2006

פרסום האנציקלופדיה לאחריות חברתית ודיווח חברתי

2006

תחילת פעילות בדירקטוריונים מובילים וביניהם בנק הפועלים, שיכון ובינוי ועוד

2007

תחילת פעילות קבוצת הייעוץ בתחומים מגוונים

2009

תחילת רכישות של חברות בתחומי התעשייה לרבות כניסה לגרעין השליטה בסטילפלסט ורכישות נוספות במסגרת סטילפלסט

2009

הקמת איגוד הדירקטורים בישראל

2013

כניסה לתחומי המימון

2014

כניסה לתחומי הלוגיסטיקה

2017

כניסה לגרעין השליטה של חברת אביגדור דויד ורכישות נוספות לרבות חצרות אביגדור

2018

בניית קבוצת תעשייה כבסיס תהליך רכישות ומיזוגים בתעשייה

2021

מועדון המשקיעים SRI GLOBAL CLUB הוא מועדון משקיעים איכותי המבוסס על ערכי ה SRI ( Social Responsibility Investments).
מטרת המועדון ליצר הזדמנויות השקעה בחברות להן פוטנציאל צמיחה, השבחת ערך והפיכתן למובילות בשוק תוך הקנייה ויישום ערכי SRI.

המועדון מהווה קהילה איכותית של משקיעים מגוונים המעוניינים להשקיע כבודדים או כקבוצה מחברות בצמיחה ועד עסקאות נדל"ן ולהיחשף להזדמנויות עסקיות פורצות דרך וייחודיות המעניקות מפגש אישי עם חברות, משקיעים בעלי אותו תחום עניין המעוניינים בהשקעה כקבוצה.

מכללת SRI - מאגר ידע משנה חיים

מה בין הערת עסק חי לסולבנטיות

סוגיית הפניית תשומת הלב בדבר ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה לפעול כעסק חי מעסיקה רבות את המקצוע בעת האחרונה ולהערכתינו תמשיך להעסיק אותו תקופה ארוכה

קרא עוד »