SRI Global Group

ביחד ניצור משמעות לעתיד טוב יותר

השקעות

ייעוץ

מכללת SRI

קיימות / ESG

אנציקלופדיה לאחריות חברתית

הקבוצה משתפת פעולה עם עסקים וארגונים על מנת להביא לשינוי במודעות, בהתנהלות ובתוצאות כדי שניתן יהיה להתחרות בשווקים הגלובליים ולהציע ערך מוסף (Added Value) ויתרון תחרותי.
קבוצת SRI פועלת להשאת התשואה למחזיקי העניין (Stake holders) ובכלל זה לבעלי מניותיה (Share holders) באמצעות השקעות, מיזוגים, ליווי וייעוץ לחברות בארץ ובעולם בתחומי ה-SRI.

מועדון המשקיעים SRI GLOBAL CLUB הוא מועדון משקיעים איכותי המבוסס על ערכי ה SRI ( Social Responsibility Investments).
מטרת המועדון ליצר הזדמנויות השקעה בחברות להן פוטנציאל צמיחה, השבחת ערך והפיכתן למובילות בשוק תוך הקנייה ויישום ערכי SRI.

המועדון מהווה קהילה איכותית של משקיעים מגוונים המעוניינים להשקיע כבודדים או כקבוצה מחברות בצמיחה ועד עסקאות נדל"ן ולהיחשף להזדמנויות עסקיות פורצות דרך וייחודיות המעניקות מפגש אישי עם חברות, משקיעים בעלי אותו תחום עניין המעוניינים בהשקעה כקבוצה.

מכללת SRI - מאגר ידע משנה חיים

מי יכול להיות דירקטור?

מי יכול להיות דירקטור?

דירקטוריון הוא גוף מנהלי שהחברים בו נושאים בתפקידי ניהול בכירים בחברה. בניגוד למנכ"ל חברה האחראי לפעילות השוטפת, חברי דירקטוריון משמשים בניהול ברמת המאקרו. תפקידם כולל

קרא עוד »