גלריה

אירוע השקעות חדשות בזירת הנדל"ן המניב 26.10.22

אירוע השקעות בעולם הבריאות 2.5.22

אירוע הזדמנויות השקעה בנדל"ן 5.4.22

אירוע סייבר רובוטיקה ומה שבניהם 21.3.22

אירוע השקעות בעולם הבריאות 2.5.22