רקע על – CONSULTING SRI GLOBAL GROUP

חברת הייעוץ מקבוצת אס.אר.אי.  הנה חברת ייעוץ ייחודית המתמחה בארגונים בינוניים וגדולים להשגת רווחיות בת-קיימה. שירותי הייעוץ מתייחסים להיבטים האסטרטגיים, הכלכליים, הפיננסים, הניהוליים, התפעוליים, השיווקיים ועוד, תוך התייחסות לדרישות הרגולציה ההולכות וגוברות. 

צוות היועצים, בראשותו של רו"ח ניר זיכלינסקי, הנו בעל ניסיון בזירה העסקית והפיננסית הגלובלית. ניר זיכלינסקי הינו תעשיין ואיש עסקים המביא יחד עם צוותו את הגישה לניהול מתוך הפרקטיקה תוך ראייה בעיני דירקטוריון והנהלה על רקע כהונתו כדירקטור בגופים גדולים במשק הישראלי  ושילוב ניסיון ארוך-טווח במערכת הבנקאית והמוסדית, כולל ליווי תהליכים בניהול סיכונים והיבטים רגולטוריים.

שירותי הייעוץ של אס. אר. אי. מסייעים ללקוחותינו ביצירת מומנטום עסקי-אסטרטגי מתמשך, תוך בחינת הסיכונים הכרוכים בפעולותיהם וצמצומם, ואיתור הזדמנויות עסקיות כדאיות בסביבה עסקית דינאמית ומשתנה. אנו שוקדים על מציאת הכלים הנחוצים ללקוחותינו למימוש שאיפותיהם העסקיות. כלים הטומנים בחובם ערכים מוספים להצלחת הארגון.

שירותי החברה כוללים, בין היתר:

ניתוח עסקי

ניתוח מעמיק ומדוקדק לזיהוי היתרונות והחסרונות וגיבוש תכנית פעולה אשר תוציא אל הפועל את ההזדמנויות העסקיות ותוביל לרווחיות בת-קיימה. במסגרת זו נכללים, בין ביתר: היבטים פיננסים, חשבונאיים, מימוניים, אשראי, גיוס אקוויטי, הנפקות ו/או שוק ההון כגון אג"ח, בדיקת נאותות עסקית ועוד.

תכנית אסטרטגית ובניית חזון ארגוני

תכנית אסטרטגית משמשת להוצאת החזון העסקי להלכה ולמעשה, ומנהלת את פעילותו השוטפת של הארגון. זהו כלי המאפשר התייעלות עסקית ותפעולית מוצלחת לנוכח דילמות עסקיות עמן מנהלי החברה והיזמים נדרשים להתמודד.

ליווי הנהלות וניתוחים כלכליים

ניתוחים כלכליים על מגוון ההיבטים הכלולים בחוזים, חוות דעת, התקשרויות עם גורמי חוץ, הערכות שווי, עסקאות מיזוג ורכישה, ניתוח מודלים כלכליים והיבטים כלכליים ופיננסים בפרויקטים, ניתוח סיכונים אל מול תועלת לצורך קבלת החלטות על מידת הכדאיות הכלכלית בעסקאות, בפרויקטים ייחודיים ובשותפויות.

דוחות לאחריות חברתית/קיימות

ליווי וייעוץ בהטמעת "תקן ישראלי 10000" לאחריות חברתית, עד לקבלת תו התקן ממכון התקנים הישראלי. כתיבת דוחות אחריות חברתית תאגידיים במסגרתם של תקנים מנחים בתחום כגון הנחיות GRI במהלך הליווי תתבצע בחינת ההיבטים החברתיים והסביבתיים על בסיס עקרונות אס.אר.אי בהקשרם הפנים והחוץ ארגוני.  על

פיתוח עסקי

זיהוי הזדמנויות של עסקאות, שווקים, שותפים עסקיים, לקוחות, מוצרים ושירותים נוספים. מטרת הפיתוח העסקי היא להוביל את הארגון להתרחבות וצמיחה.

מודל שלושת השלבים העיקריים :-SRI Consulting