מי יכול להיות דירקטור?
מי יכול להיות דירקטור?
שתף מאמר:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print

דירקטוריון הוא גוף מנהלי שהחברים בו נושאים בתפקידי ניהול בכירים בחברה. בניגוד למנכ"ל חברה האחראי לפעילות השוטפת, חברי דירקטוריון משמשים בניהול ברמת המאקרו. תפקידם כולל פיקוח מגבוה על הנעשה בחברה וקביעת מטרות אסטרטגיות למימוש מטרות קידום. בכל חברה ייקבע מספר חברי דירקטוריון שונה בהתאם להיקף הפעילות וגודל החברה. מי יכול להיות דירקטור? הפרמטרים והתקנות.

הדירקטוריון

על פי תקנון החברה ימונו מספר חברי דירקטוריון כאשר בחברה ציבורית יוחלט על פי הדירקטוריון, מהו מספר החברים הנדרשים להתמחות פיננסית. בחברה פרטית תיתכן מציאות של חבר דירקטוריון בודד. תקנות הקשורות במינוי חברי דירקטוריון קובעות כי לא ימונה יו"ר דירקטוריון גם למנכ"ל חברה אלמלא קיבל אישור מיוחד מבעלי המניות בחברה.

קורס דירקטורים נועד לספק למנהלים בכירים ולמנהיגים פוטנציאליים את הכישורים והידע הדרושים כדי לנווט במורכבות של ממשל תאגידי מודרני.

מי יכול להיות דירקטור?
תפקיד חברי הדירקטוריון

מי יכול להיות דירקטור? החוק אינו מציב דרישות סף מיוחדות מלבד איסור למנות קטין, פושט רגל ופסול דין אולם הדרישה בשוק מגדירה את דמות הדירקטור מתוך תנאי השטח ואפיון התפקיד.
לאור הקשחת הקריטריונים בשוק, ישנו ביקוש לחברי דירקטוריון המתמחים ועברו הכשרה לביצוע תפקידים הנושאים אופי פיננסי , ניהול וידע רגולטיבי.

פעילותו של דירקטור

חבר דירקטוריון יפקח על ביצועי החברה וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע נזקים ולקדם את הצלחת החברה.
קיימים מספר סוגי דירקטורים: דירקטור פנימי הממונה על ידי הנהלת החברה ודירקטור ממקור חיצוני המסייע בקבלת החלטות ללא כל נגיעה אישית של בעלי השליטה בחברה.
תפקידו של הדירקטור הוא רב משמעות וצריך להתבצע בזהירות המתבקשת על מנת למנוע כשלים, נזקים ונקיטת צעדים שאינן עולים בקנה אחד עם הצלחת החברה.

הכשרה לתפקיד דירקטור

קורסים שבסופם מבחן קורס דירקטורים כוללים: הכשרה מקיפה ב-3 היבטים: אספקט חשבונאי וידע נרחב בפיננסים, אסטרטגיה וניווט חברות בשוק תחרותי קשוח ואספקט משפטי הכולל את חוקי חובותיו של חבר דירקטוריון, חובת אמונים של דירקטור וחובת זהירות.
קורס איכותי בתחום יכלול הכוונה לקבלת החלטות מושכלת בתפקיד דירקטור בארגון, הקניית כלי ניהול ופיקוח ברמה המעשית, הכנה לנוכחות בישיבות דירקטוריון וחשיפה לחידושי רגולציה, חקיקה ועקרונות ממשל תאגידי.

מאמרים
נוספים