קורסים והכשרות לבכירים

דצמבר 22

קורס תכנון עסקי ואסטרטגיה

דצמבר 22

קורס ניהול עמותות

entrepreneur-1340649_640

ינואר 23

מיומנות פיננסית חשבונאית

פברואר 23

קורס הערכת שווי

פברואר 23

קורס קריאה, ניתוח ואורות אדומים בדוחות כספיים

אפריל 23

קורס ניהול עסקי בכיר כולל הכשרת דירקטורים