קורסים והכשרות לבכירים

קורס תכנון עסקי ואסטרטגיה

קורס ניהול עמותות

entrepreneur-1340649_640

מיומנות פיננסית חשבונאית

קורס הערכת שווי

קורס קריאה, ניתוח ואורות אדומים בדוחות כספיים

קורס דירקטורים וניהול עסקי בכיר