קורס ניהול עמותות

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

בעת הקמת עמותה או כל ארגון למטרות חברתיות, חל״צ (חברה לתועלת הציבור) עולה חשיבות המתודולוגיה והפרקטיקה להקמה, ליווי וניהול הארגון החברתי מהיבטים משפטיים, דרך כתיבת תוכנית עסקית כחלק מתהליך נכון וראוי בחשיבה עסקית ואסטרטגית לאורך זמן ועד הניהול השוטף היום יומי וגיוס כספים להתנהלות עתידית נאותה. ההבנה והמיומנות המקצועית והפיננסית והיכולת ליצור חשיבה מתודולוגית ומובנית, מאפשרת לתכנן מהלכים וללוות כל מלכ״ר ועמותה על הביטו הייחודיים להצלחה.

היקף הקורס:

4 מפגשים שבועיים

5 שעות אקדמיות למפגש

20 שעות אקדמיות סה"כ

להקנות למשתתפים את היכולת להוביל עמותה, ארגון, מלכ״ר באשר הוא ולאפשר קבלת כלים הן להקמה, הן לפעילות היום יומית והן לקבל כישורי ניהול במגזר
השלישי.
ההבנה הפרקטית, אשר תלווה בסימולציות ותרגולים של משתתפי הקורס, תצייד את המשתתפים ״בארגז כלים״ שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים המקצועיים והפיננסים בארגונים

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות