קורס ניהול עסקי בכיר

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

הקורס הינו סדרה של השתלמויות מקצועיות שמטרתן לסייע לנושאי משרה בכירים המכהנים והפוטנציאליים שאינם בעלי רקע חשבונאי, יועצים משפטיים, מזכירי חברה, סמנכ״לי כספים, כלכלנים, וכל הנחשפים לעבודת הדירקטוריון, המעוניינים לרכוש את המיומנות התיאורטית והמעשית באשר לתפקודו של מרכזיותו וחשיבותו של המנהל הבכיר בארגון העסקי חשיבותה של חשיבה אסטרטגית בניהול השוטף וחשיבות יישומה בשטח וזאת תוך התנסות מעשית של אירועים הלקוחים מהפרקטיקה

היקף הקורס:

12 מפגשים

6 שעות אקדמיות למפגש

70 שעות אקדמיות סה״כ

30 שעות ליווי

הרחבת הידע העסקי, החשבונאי והפיננסי, בשילוב היבטים אקדמיים ופרקטיים.
הקורס יצייד את המשתתפים ב״ארגז כלים״ שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים לרבות בניתוח ובהשקעות בתאגידים ואחרים

לפרטים נוספים והרשמה

מועדים נוספים

ליצירת קשר:

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות