קורס קריאה, ניתוח ואורות אדומים בדוחות כספיים

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד, עולה היקף הסיכונים ומחייב יכולת והבנה טובה של ההיבטים הכלכליים והפיננסים של תאגידים וגופים אחרים. דירקטורים ונושאי משרה זקוקים לכלים טובים ועדכניים לקריאת הדוחות הכספיים, ניתוח שלהם וזיהוי מוקדם של אורות אדומים.

היקף הקורס:

4 מפגשים שבועיים

5 שעות אקדמיות למפגש

20 שעות אקדמיות סה"כ

הרחבת הידע העסקי, החשבונאי והפיננסי, בשילוב היבטים אקדמיים ופרקטיים.
הקורס יצייד את המשתתפים ב"ארגז כלים" שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים לרבות בניתוח ובהשקעות בתאגידים ואחרים.
הקורס יסייע למעוניינים לרכוש את הידע לקריאה, להבנה, לניתוח ולבחינת האורות האדומים בדוחות הכספיים וזאת תוך לימוד תיאורטי ומעשי לרבות סדנא פרקטית.

חלק א' – סוגיות חשבונאיות וקריאת דוחות כספיים

רקע למבנה דוחות  כספיים בתאגידים לרבות בחברות פרטיות וציבוריות.
עקרונות חשבונאיים מקובלים – לרבות בתאגידים, חברות פרטיות לעומת חברות ציבוריות וסוגיות מיוחדות.
הבנה מעמיקה לדוחות כספיים – הבנת דוחות כספיים של תאגידים לרבות חברות פרטיות וחברות ציבוריות (הכוללים בתוכם את דרישות ה IFRS ,דרישות תקנות ניירות ערך לסוגיהן הרלוונטיות לתאגידים ,פרקטיקה מקובלת וכיוצ"ב).

חלק ב' – ניתוח דוחות כספיים ואורות אדומים

סקירה כללית של תהליך ניתוח הדוחות הכספיים.
ניתוח דוחות כספיים ואורות אדומים.
סדנת "אורות אדומים" בניתוח דוחות כספיים – איפה לחפש? מה לחפש? במסגרת הדיון יוצג Case Study של תאגיד פרטי וחברה ציבורית במסגרתו ינותח מצבו הפיננסי של התאגיד על בסיס היחסים הפיננסים שנלמדו.

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות