קורס דירקטורים

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

הדירקטוריון הוא גוף חשוב בכל חברה המפריד בין בעלי המניות לבין ניהול החברה. בדירקטוריון יהיו בדרך כלל מספר דירקטורים, שיכולים לנוע בין אחד לשנים עשר והם אחראים ביחד לוודא שהחברה פועלת בהתאם לדיני התאגידים, תקנות חיצוניות ושיטות עבודה מומלצות. הדירקטורים מופקדים גם על קביעת אסטרטגיה לעסק ופיקוח על יישומו.

תפקיד הדירקטור בישראל ובעולם עבר שינוי מהותי בעשור האחרון, תוך דגש על החברות הציבוריות. הוא אינו אחראי עוד על ניהול החברה בלבד; במקום זאת, הוא גם איש ציבור שנדרש להתמודד עם אתגרים ודילמות חדשות.

הצורך להגביר את האחריות של הדירקטורים נמצא במגמת עלייה. השינויים בשוק וחוסר הבנה של סיכונים עתידיים גורמים לחברות לקחת אחריות רבה יותר על מעשיהן. דירקטורים יצטרכו להיות מסוגלים להבין את הסיכונים הללו כדי להיות מסוגלים להפחית אותם

קיים היעדר הכשרה הולמת ומעשית לתפקיד ולציפיות שיש לבעלי עניין מהדירקטוריון כגוף ומהמנהל בנפרד. דבר העלול להשפיע על הביצועים, הממשל התאגידי והתוצאות הכספיות.

היקף הקורס:

10 מפגשים שבועיים

5 שעות אקדמיות למפגש

50 שעות אקדמיות סה"כ

הקורס נועד להקנות למשתתפים את הידע והמיומנויות הדרושים לתפקוד מיטבי בסביבה המאתגרת שמגיעה עם תפקידי מנהיגות. הרחבת ההבנה המעשית תצייד אותם ב"ארגז כלים" שיוכל לשמש בהתמודדות יומיומית עם האתגרים העומדים בפני חברי ההנהלה.

לפרטים נוספים והרשמה

מועדים נוספים

ליצירת קשר:

המככלה SRI תעניק תעודת סיום לבוגרי הקורס שעמדו בדרישות