קורס דירקטורים וניהול עסקי בכיר: הכלים להובלת הארגון להצלחה בעידן המודרני

מנהל אקדמי ומרצה רו"ח ניר זיכלינסקי

מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP , ממייסדי איגוד הדירקטורים בישראל

קורס ייחודי שנועד לסייע לנושאי משרה בכירים המכהנים והפוטנציאליים שאינם בעלי רקע חשבונאי, המעוניינים לרכוש את המיומנות באשר לתפקודו של מנהל בכיר ודירקטור בארגון העסקי, חשיבותה של התווית אסטרטגיה בניהול השוטף ויישומה בשטח

היקף הקורס:

10 מפגשים שבועיים

5 שעות אקדמיות למפגש

50 שעות אקדמיות סה"כ

הדירקטוריון הוא גוף חשוב בכל חברה המפריד בין בעלי המניות לבין ניהול החברה. בדירקטוריון יהיו בדרך כלל מספר דירקטורים, שיכולים לנוע בין אחד לשנים עשר והם אחראים ביחד לוודא שהחברה פועלת בהתאם לדיני התאגידים, תקנות חיצוניות ושיטות עבודה מומלצות. הדירקטורים מופקדים גם על קביעת אסטרטגיה לעסק ופיקוח על יישומו.
קורס ניהול עסקי בכיר כולל הכשרת דירקטורים הוא קורס דירקטורים עכשווי ורלוונטי, שנועד להכשיר את המנהלים הבכירים או את המתעתדים להיות דירקטורים בחברה לקבלת ההחלטות הנכונות שיניעו את הארגון קדימה.
הקורס מצייד את ראשי החברה בידע בכל הנוגע לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות, ומאפשר להם להשאר עם האצבע על הדופק, תוך העמקת הידע בשינויים הטכנולוגיים והמשפטיים המתעדכנים חדשים לבקרים.
הקורונה והמשבר הכלכלי שהגיע בעקבותיה גררו שינויים רבים בהיבטים העסקיים, הפיננסיים והתפעוליים בעולם העסקים. כיום, נדרשים המנהלים והדירקטורים לעבוד באופן יותר יצירתי כדי להתמודד עם שלל השלכות העולות כתוצאה מהתפתחויות אלו.

קורס דירקטורים – מה תפקידו של הדירקטור בעידן המודרני?

תפקיד הדירקטור בעידן המודרני הולך ונהיה מורכב יותר ויותר. עד לפני מספר שנים, אחד מהדירקטורים בחברה היה חייב להיות בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית וכל שאר החברים שכיהנו כדירקטורים היו אמורים להיות בעלי כשירות מקצועית. בשנים האחרונות התפקיד הוקשח עוד יותר, וחברות מחפשות דירקטורים שעברו הכשרה מקצועית מתאימה, והם בעלי ידע ושליטה בנושאים הרלוונטיים לתפקיד דוגמת רגולציה, נושאים פיננסיים, ניהול ועוד.
תפקידו של הדירקטור בעידן המודרני הוא לפקח על ביצועי החברה ולעשות את מירב המאמצים כדי לקדם את הצלחתה, במקביל להתמודדות עם האתגרים הקיימים.
כאן נכנס לתמונה קורס הכשרת דירקטורים למי שמעוניין להתמקצע בשלושת ההיבטים החשובים ביותר לביצוע התפקיד:
1. ההיבט הפיננסי
2. ההיבט האסטרטגי
3. וההיבט המשפטי
כל אלו משולבים יחד בתוכנית הלימודים של הקורס ומאפשרים לכל משתתף לקבל כלים מעשיים לשיפור תהליכי קבלת החלטות, סקירת חידושים ועדכונים בחקיקה, התנסות בסימולציות של ישיבות דירקטוריון ויישום עקרונות הממשל התאגידי.

קהל היעד המתאים ביותר לקורס ניהול עסקי בכיר כולל הכשרת דירקטורים הם נושאי משרות בכירות בארגונים, דירקטורים מכהנים ומועמדים לכהונה, יו"ר דירקטוריונים, מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים משפטיים, רואי חשבון ומבקרים פנימיים המעוניינים להעשיר את הידע והניסיון במטרה לכהן כנושאי משרה בתאגידים וחברות ציבוריות ודירקטורים המעוניינים להתקדם בתפקידם.
כלל המועמדים לקורס הכשרת דירקטורים נדרשים להיות בעלי תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעלי ניסיון בתפקידים ניהוליים לאורך מספר שנים.

קורס ניהול עסקי בכיר כולל הכשרת דירקטורים על פי התפיסה הניהולית של SRI

השינויים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים בארץ ובעולם מביאים להכרה בצורך לשינוי בתרבות הניהול הקיימת. מודל הניהול החדש של קבוצת SRI לוקח בחשבון ערכים ושיקולים כלכליים-חברתיים-סביבתיים בתוך הארגון ומחוצה לו.
התפיסה מבוססת על פעילות קבוצת SRI Global Group, המובילה בישראל את תחום ההשקעות על בסיס מודל ה- Socially Responsible Investments.
הקבוצה שמה לה למטרה לפעול ב-3 מישורים: ניהול אחראי דרך ערכי E.S.G, השקעה אחראית וכלכלה אחראית.
הקבוצה משתפת פעולה עם עסקים וארגונים על מנת להביא לשינוי במודעות, בהתנהלות ובתוצאות כדי שניתן יהיה להתחרות בשווקים הגלובליים ולהציע ערך מוסף (Added Value) ויתרון תחרותי.
מועמדים המעוניינים להתאים את עצמם למציאות הניהולית בתקופה הנוכחית והעתידית זקוקים להעצמת היכולות הניהוליות שלהם.
קורס ניהול עסקי בכיר כולל הכשרת דירקטורים מעניק כלים רבים להשתלבות בתפקידי ניהול שונים בארגונים ציבוריים ופרטיים. כמו כן, הוא מאפשר לטפס בסולם הדרגות בארגון או בתאגיד בו הם פועלים כעת ולהתברג בתפקיד גבוה יותר.
בנוסף, במסגרת ההכשרה יוכלו הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים לפקח על ההליכים המתרחשים בארגון ולהשפיע עליהם.

ליצירת קשר:

לפרטים נוספים והרשמה

המכללה SRI תעניק תעודת ניהול עסקי בכיר
ותעודת דירקטורים למשתתפים שעמדו בדרישות