קורס תכנון עסקי וכתיבת תכנית עסקית

בהנחיית רו"ח ניר זיכלינסקי, מנכ"ל SRI GLOBAL GROUP

בהקמת חברה חדשה, בהקמת פעילות חדשה או כיוון חדש בתוך ארגון קיים, עולה החשיבות של לתכנון עסקי ראוי וכתיבת תכנית עסקית כחלק מתהליך נכון וראוי בחשיבה עסקית ואסטרטגית לאורך זמן.

היקף הקורס:

4 מפגשים שבועיים בהיקף של 5 שעות אקדמיות כל מפגש, סה"כ 20 שעות אקדמיות.

הקו המאפיין את מי שעומד בפני קבלת החלטה על הקמת ארגון חדש או אם לפתח תחום חדש בארגון בו הוא פועל, הינו העמידה הנדרשת בפני דילמות חדשות. רבים מוצאים את עצמם ללא הבנה מקצועית ופיננסית יסודית הנדרשים לכך. ההבנה והמיומנות המקצועית והפיננסית והיכולת ליצור חשיבה עסקית מתודולגית ומובנית באמצעות כלי התכנית העסקית, מאפשרת לתכנן מהלכים וללוות כל ארגון באשר הוא להצלחה. הקורס יספק, בין היתר, סימולציות שונות ותרחישים מגוונים

מטרת הקורס:

להקנות למשתתפים את היכולת לכתוב תכנית עסקית לכל ארגון על מנת ליצור יכולת לחשיבה עסקית. ההכשרה היא מקצועית ופיננסית מעשית בנוסף לתיאורטית. ההבנה הפרקטית תצייד את המשתתפים ב"ארגז כלים" שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים המקצועיים והפיננסים בארגונים.

נושאי הקורס:

תכנון עסקי משלב החשיבה ועד לגיוס המשאבים/ פיתוח פעילויות חדשות, מתודולוגיה לכתיבת תכנית עסקית, בניית חזון, אסטרטגיה, תוכניות עבודה, מודלים עסקיים, ניתוח SWOT, תהליך השיווק, מבנה ארגוני תכנית פיננסית, דוחות כספיים, פרופורמה, רקע חוקי רלוונטי.

טופס הרשמה לקורס בספטמבר

ניתן גם לפנות אלינו בפרטים הקשר: