רקע על האקדמיה ב SRI GLOBAL GROUP

התרחבות ויציבות של ארגונים הם פועל יוצא של ידע עדכני. 

קורסים ייחודיים אלה פותחו על-ידי רו"ח ניר זיכלינסקי ואנשי פרקטיקה ואקדמיה מובילים כדי לקבץ את מיטב הנושאים החמים, ולהעניק לכם זווית ראייה חדישה ומעודכנת. בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, יזמים, עורכי-דין, רואי חשבון, אנליסטים ובכירים בעולם העסקים זקוקים לידע ממוקד, ענייני ומעשי זה.

קריאת וניתוח דוחות כספיים, שוק ההון, ניהול עמותות,  מקורות מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים, ניהול סיכונים ואחרים יכשירו אתכם במיומנויות הניהול הבכיר.

כוללים  קורסים אלה:

קורס קריאה, ניתוח ואורות אדומים בדוחות כספיים

בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד, עולה היקף הסיכונים ומחייב יכולת והבנה טובה של ההיבטים הכלכליים והפיננסים של תאגידים וגופים אחרים. דירקטורים ונושאי משרה זקוקים לכלים טובים ועדכניים לקריאת הדוחות הכספיים, ניתוח  שלהם וזיהוי מוקדם של אורות אדומים

קרא עוד

קורס שוק ההון לדירקטורים ונושאי משרה

שוק ההון בארץ ובעולם הולך ומשתכלל ויוצר מקום מפגש משמעותי לגיוס כספים לחברות במסלולים מגוונים כדוגמת הנפקת מניות/אקויטי, הנפקת אג"ח/חוב, הנפקת אופציות ואג"ח להמרה למניות. חברה השוקלת את צעדיה ובוחנת את האפשרות לשימוש במכשיר גיוס בשוק ההון, עשויה להיתקל באתגרים משמעותיים בדרך להנפקה וב"חיים" שלאחר ההנפקה. במסגרת הקורס יקבלו המשתתפים הבנה מהשלב שהחברה הינה פרטית ועד הפיכתה לציבורית על כל שלביה תוך ניתוח יתרונות וחסרונות, שלבי ההערכות ושלבי ההנפקה.  

קרא עוד

קורס תכנון עסקי וכתיבת תכנית עסקית

בהקמת חברה חדשה, בהקמת פעילות חדשה או כיוון חדש בתוך ארגון קיים, עולה החשיבות של לתכנון עסקי ראוי וכתיבת תכנית עסקית כחלק מתהליך נכון וראוי בחשיבה עסקית ואסטרטגית לאורך זמן.

הקו המאפיין את מי שעומד בפני קבלת החלטה על הקמת ארגון חדש או אם לפתח תחום חדש בארגון בו הוא פועל, הינו העמידה הנדרשת בפני דילמות חדשות. רבים מוצאים את עצמם ללא הבנה מקצועית ופיננסית יסודית הנדרשים לכך. 

ההבנה והמיומנות המקצועית והפיננסית והיכולת ליצור חשיבה עסקית מתודולגית ומובנית באמצעות כלי התוכנית העסקית, מאפשרת לתכנן מהלכים וללוות כל ארגון באשר הוא להצלחה. 

הקורס יספק, בין היתר, סימולציות שונות ותרחישים מגוונים.

מטרת הקורס להקנות למשתתפים את היכולת לכתוב תכנית עסקית לכל ארגון על מנת ליצור יכולת לחשיבה עסקית. ההכשרה היא מקצועית ופיננסית מעשית בנוסף לתיאורטית. ההבנה הפרקטית תצייד את המשתתפים ב"ארגז כלים" שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים המקצועיים והפיננסים בארגונים.

קרא עוד

קורס ניהול עמותות

בעת הקמת עמותה, חל"צ (חברה לתועלת הציבור) או כל ארגון למטרות חברתיות, עולה חשיבות המתודולוגיה והפרקטיקה להקמה, ליווי וניהול הארגון החברתי מהיבטים משפטיים, דרך כתיבת תכנית עסקית כחלק מתהליך נכון וראוי בחשיבה עסקית ואסטרטגית לאורך זמן ועד הניהול השוטף היום יומי וגיוס כספים להתנהלות עתידית נאותה. 

ההבנה והמיומנות המקצועית והפיננסית והיכולת ליצור חשיבה מתודולוגית ומובנית, מאפשרת לתכנן מהלכים וללוות כל מלכ"ר ועמותה על היבטיו הייחודיים להצלחה. 

מטרת הקורס להקנות למשתתפים את היכולת להוביל עמותה, מלכ"ר, ארגון חברתי באשר הוא ולאפשר קבלת כלים הן להקמה, הן לפעילות היום יומית והן לקבל כישורי ניהול במגזר השלישי.

ההבנה הפרקטית, אשר תלווה בסימולציות ותרגולים של משתתפי הקורס, תצייד את המשתתפים "בארגז כלים" שישמש בהתמודדות היומיומית עם האתגרים המקצועיים והפיננסים בארגונים.

קרא עוד

הרצאות העשרה ממוקדות לארגונים
בפלטפורמה זו ניתן להזמין הרצאת השראה / הרצאה מקצועית / סדנה פרקטית חד פעמית בנושאים שונים ומגוונים לבקשת המזמין ובתיאום מראש עם צוות ההוראה האקדמי. 

צור קשר: nir@sriglobalgroup.com, office@sriglobalgroup.com

קורס מותאם ארגון
קורס מותאם ארגון – פלטפורמה נוספת העומדת לרשותם של ארגונים הינה רכישת "קורס מותאם ארגון" באמצעותו יוכל הארגון למקד את מטרות הקורס עם הצוות האקדמי ולהתאים אותו באופן פרטני וייחודי לארגון ולמטרותיו. 

צור קשר: nir@sriglobalgroup.com, office@sriglobalgroup.com

ליווי בכירים

ליווי בכירים בעת פרישה ממערכת הביטחון, ממערכות עסקיות ופילנתרופיה

צור קשר: nir@sriglobalgroup.com, office@sriglobalgroup.com

על קורסים אלו ואחרים נא לפנות למזכירת מכללת אס.אר.אי.