רקע על המודל

תפיסת הקיימות/ אחריות חברתית/ אחריות תאגידית/ ESG ומה שביניהם

בעשורים האחרונים ובמיוחד בשנים האחרונות אנו עדים להתעצמות התחום לרבות על רקע משבר האקלים, הרצון לתת מענה לקהילות השונות ועוד.

בתפיסה של קבוצת SRI, אשר נסמכת על מחקר מעמיק מזה מספר עשורים לרבות הוצאת אנציקלופדיה לאחריות חברתית ודיווח חברתי, ניתן לסכם את הנושא כדלקמן:

תקציר

כל יישות עסקית, מוצע שתפעל מתוך שיקולים כלכליים, סביבתיים, חברתיים וזאת תוך דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין לשם השאת ערך לכלל מחזיקי העניין.

הסבר לתקציר:

  1. שיקולים כלכליים כוללים הן במישור הפרמטרים העסקיים/כלכליים והן במישור של ההשפעות הכלכליות שיש ליישות העסקית על הסביבה בה היא פועלת ולהיפך.
  2. שיקולים סביבתיים הן במישור הפליטות באוויר, בים וביבשה והן במישור יצירת מוצרים ושירותים ידידותיים לסביבה/"ירוקים"(לרבות תעשיית הקלינטק).
  3. שיקולים חברתיים הכוללים תרומה לקהילה בכסף ושווה כסף והתנדבות עובדים ועד פיתוח קהילתי כלכלי, שמירה על זכויות אדם ואזרח, בטיחות בעבודה, קוד אתי והתנהלות אתית, שיווק הוגן ועוד.


הארה
: שלושת השיקולים נקראים יחדיו גם TBL – TRIPLE BUTTOM LINE  ובעברית "שלושת הקווים התחתונים/השורות התחתונות".

  1. דיאלוג עם מחזיקי עניין ( STAKE HOLDERS ) הינם אלו שמשפיעים על היישות העסקית או מושפעים ממנה וביניהם מחזיקי עניין פנימיים כדוגמת בעלי המניות ועובדים וכן מחזיקי עניין חיצוניים כדוגמת לקוחות, ספקים, ארגוני סביבה, רגולטורים, הדורות הבאים ועוד. מוצע לקיים דיאלוג עם כל אחד מהם על מנת להבין מה הציפיות שלהם ולנסות לאורך זמן לתת מענה לציפיות מחזיקי העניין.
  2. השאת ערך לכלל מחזיקי העניין – בעבר היה מקובל להשיא ערך רק לבעלי המניות. התפיסה כיום הינה להשיא ערך לכלל מחזיקי עניין ובאופן זה בעלי המניות ירוויחו לאורך זמן יותר, יקטינו את הסיכונים וייצרו אימפקט חברתי כלכלי משמעותי יותר על הסביבה בה הם פועלים.


הארה
: האמור לעיל מיושם באותו אופן שתואר לעיל גם כאשר ראשית הדגש הינו על היבטים חברתיים וסביבתיים ולאחר מכן כלכליים ולא הפוך כמקובל בעסקים.