שירותים

הקבוצה העסקית SRI Global Group .

בבעלותו של רו"ח ניר זיכלינסקי מובילה את תחום ההשקעות על בסיס מודל ה-SRI בישראל.

השקעות

ייעוץ

מכללת SRI

קיימות / ESG