קורס דירקטורים מחיר

קורס דירקטורים מחיר – כמה עולה ללמוד להיות דירקטור? דירקטוריון בחברה או תאגיד הוא גוף המהווה את שכבת ההנהלה הגבוהה ביותר. תפקיד הדירקטור, ראש הדירקטוריון, הוא לא לבצע ניהול שוטף של החברה אלא לנהל את הכל מלמעלה: לפקח על המנכ"ל, לקבוע את היעדים העתידיים של הארגון/החברה ואת האסטרטגיה הארגונית. במסגרת התפקיד, ידרש הדירקטור לקבוע את […]

קורס דירקטורים אונליין

קורס דירקטורים אונליין

קורס דירקטורים אונליין – ההכשרה המקיפה לדירקטורים לעתיד קורס דירקטורים נועד להקנות למשתתפים ולמשתתפות היכרות עם מכלול השיקולים הרלוונטיים (עסקיים, פיננסיים ומשפטיים) לתפקודם כדירקטורים או כנושאי משרה בכירה בתאגיד או בארגון. על המכהנים בתפקיד הדירקטורים לקבל החלטות על פי תהליך מובנה הכולל לימוד מעמיק של הנושאים שנמצאים על הפרק. האחריות המורכבת החלה על דירקטורים ונושאי […]

קורס דירקטוריות מקצועי

קורס דירקטוריות מקצועי

קורס דירקטוריות מקצועי: להרחיב את הייצוג הנשי במוקדי קבלת ההחלטות קורס דירקטוריות מיועד לנשים המעוניינות להתברג במוקדי השפעה במרחב העסקי. הקורס נבנה כתוצאה מצורך הולך וגובר של נשים לא להסתפק בעמדות זוטרות בארגון, אלא להתקדם לנקודות השפעה מרכזיות ולהביא לשינוי חיובי בפעילות הארגונית. מחקרים מראים כי התוצאות הפיננסיות שהשיגו נשים שכיהנו בדירקטריון בארגונים גדולים בארה"ב, […]

מי יכול להיות דירקטור?

מי יכול להיות דירקטור?

דירקטוריון הוא גוף מנהלי שהחברים בו נושאים בתפקידי ניהול בכירים בחברה. בניגוד למנכ"ל חברה האחראי לפעילות השוטפת, חברי דירקטוריון משמשים בניהול ברמת המאקרו. תפקידם כולל פיקוח מגבוה על הנעשה בחברה וקביעת מטרות אסטרטגיות למימוש מטרות קידום. בכל חברה ייקבע מספר חברי דירקטוריון שונה בהתאם להיקף הפעילות וגודל החברה. מי יכול להיות דירקטור? הפרמטרים והתקנות. הדירקטוריון […]

מבחן קורס דירקטורים

מבחן קורס דירקטורים

מבחן קורס דירקטורים – כל מה שצריך לדעת קורס דירקטורים ונושאי משרה עם התמחות בשוק ההון מעניק למשתתפים ידע והבנה באתגרים עמם מתמודדים נושאי המשרות הבכירות ב-2023. היום בשונה מבעבר, כבר לא מספיק להיות בעל ניסיון בחשבונאות ובפיננסים, אלא על המועמדים לתפקיד להיות בקיאים בעולם הכלכלה והמשפט כדי להצעיד את הארגון קדימה תוך תשומת לב […]

אורות אדומים וטיפים של איגוד הדירקטורים בישראל

אורות אדומים וטיפים של איגוד הדירקטורים בישראל לדירקטוריון ולדירקטורים לקראת דיון בדוחות הכספיים השנתיים 2013 רקע: ככלל דירקטוריון וכן כל דירקטור/ית נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה הן השנתיים והן לתקופות ביניים. ישנה חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים וכן למגמות ולסבירויות של העולה מהדוחות הכספיים והמידע שנלווה להם. במסגרת זו כאיגוד הדירקטורים בישראל […]

תקן לאחריות חברתית במגזר העסקי והציבורי – צורך קיומי ולאומי

השינויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש צורך במהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. ניהול אחראי והשקעות אחראיות הם הדבר הבא. לא עוד החשיבה המסורתית תשלוט כי אם התייחסות לנושאים כדוגמת קיימות, אחריות חברתית-סביבתית-כלכלית, שיתוף ודיאלוג עם מחזיקי עניין, התייחסות מדינית-פוליטית אחראית, ניהול אחראי ועד השקעות אחראיות. בשנת […]

מה בין הערת עסק חי לסולבנטיות

סוגיית הפניית תשומת הלב בדבר ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה לפעול כעסק חי מעסיקה רבות את המקצוע בעת האחרונה ולהערכתינו תמשיך להעסיק אותו תקופה ארוכה לאור המשברים התזרימים אליהם ניקלעות חברות רבות במשק הישראלי. מאמרים רבים נכתבו לגבי שאלת תיזמון הכללתה של הערת עסק חי כאמור, האם הן ניתנות מוקדם מידי , או שמא כטענת […]

האם הנבואה ניתנה לדוח תזרים חזוי ?! (מאמר שני בסדרה)

הדוחות הכספיים הינם מקור אינפורמציה חשוב למשתמשי הדוחות לסוגיהם לרבות נושי החברה. האתגר העיקרי בהבנת הדוחות הכספיים מתמקד בעובדה שדוחות אלה כוללים הערכות ואומדנים רבים לרבות מדידת שווים ההוגן של נכסים באופן שמחד נותן לקורא מידע על שווי כלכלי בדרך מסויימת, ומאידך מרחיק את מדידת חוסנה של החברה מבסיס המזומן שלה. הדברים נכונים ביתר שאת […]

חברות שעלולות להיקלע לקשיים, יש דרך לדעת על כך קודם? (מאמר ראשון בסדרה)

מן הידועות היא, בוודאי בתקופה זו , כי הצלחת החברה אינה תלויה רק ברווחיותה. האמירה יפה שבעתיים בעידן ה IFRS בו מרבית סעיפי הדוחות הכספיים ניסמכים על הערכות ואומדנים. חברות רבות ניקלעו לקשיים למרות שהציגו רווחיות נאה בדוח רווח והפסד בסמוך לכך , בשל אי ניהול נכון של תזרימי המזומנים שלהן והיקלעות למשבר נזילות ומכאן […]