אורות אדומים וטיפים של איגוד הדירקטורים בישראל

אורות אדומים וטיפים של איגוד הדירקטורים בישראל לדירקטוריון ולדירקטורים לקראת דיון בדוחות הכספיים השנתיים 2013 רקע: ככלל דירקטוריון וכן כל דירקטור/ית נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה הן השנתיים והן לתקופות ביניים. ישנה חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים וכן למגמות ולסבירויות של העולה מהדוחות הכספיים והמידע שנלווה להם. במסגרת זו כאיגוד הדירקטורים בישראל […]

תקן לאחריות חברתית במגזר העסקי והציבורי – צורך קיומי ולאומי

השינויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש צורך במהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. ניהול אחראי והשקעות אחראיות הם הדבר הבא. לא עוד החשיבה המסורתית תשלוט כי אם התייחסות לנושאים כדוגמת קיימות, אחריות חברתית-סביבתית-כלכלית, שיתוף ודיאלוג עם מחזיקי עניין, התייחסות מדינית-פוליטית אחראית, ניהול אחראי ועד השקעות אחראיות. בשנת […]

מה בין הערת עסק חי לסולבנטיות

סוגיית הפניית תשומת הלב בדבר ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה לפעול כעסק חי מעסיקה רבות את המקצוע בעת האחרונה ולהערכתינו תמשיך להעסיק אותו תקופה ארוכה לאור המשברים התזרימים אליהם ניקלעות חברות רבות במשק הישראלי. מאמרים רבים נכתבו לגבי שאלת תיזמון הכללתה של הערת עסק חי כאמור, האם הן ניתנות מוקדם מידי , או שמא כטענת […]

האם הנבואה ניתנה לדוח תזרים חזוי ?! (מאמר שני בסדרה)

הדוחות הכספיים הינם מקור אינפורמציה חשוב למשתמשי הדוחות לסוגיהם לרבות נושי החברה. האתגר העיקרי בהבנת הדוחות הכספיים מתמקד בעובדה שדוחות אלה כוללים הערכות ואומדנים רבים לרבות מדידת שווים ההוגן של נכסים באופן שמחד נותן לקורא מידע על שווי כלכלי בדרך מסויימת, ומאידך מרחיק את מדידת חוסנה של החברה מבסיס המזומן שלה. הדברים נכונים ביתר שאת […]

חברות שעלולות להיקלע לקשיים, יש דרך לדעת על כך קודם? (מאמר ראשון בסדרה)

מן הידועות היא, בוודאי בתקופה זו , כי הצלחת החברה אינה תלויה רק ברווחיותה. האמירה יפה שבעתיים בעידן ה IFRS בו מרבית סעיפי הדוחות הכספיים ניסמכים על הערכות ואומדנים. חברות רבות ניקלעו לקשיים למרות שהציגו רווחיות נאה בדוח רווח והפסד בסמוך לכך , בשל אי ניהול נכון של תזרימי המזומנים שלהן והיקלעות למשבר נזילות ומכאן […]

אנרגיה סולארית בשוק ההון בישראל – הפוטנציאל הקיים

(* מבוסס על פרק קלינטק בישראל , שנכתב ע"י ניר זיכלינסקי – מתוך הספר – "קלינטק מהפכה טכנולוגית  בעריכה של רון פרניק וקלינט וילדר). אחד היתרונות היחסיים המשמעותיים של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת הוא מידת החשיפה שלה לקרינת השמש, שהיא מהגבוהות בעולם. כבר היום רובנו עושים שימוש באנרגיית השמש בבתינו הפרטיים לצורך חימום המים בדוד […]

משמעות הכסף על רקע הקמתו של המגזר הרביעי בישראל – עסקים חברתיים

רקע: אזרחים רבים ברחבי עולם מאמינים כי הקפיטליזם נמצא במשבר, וכמעט אחד מכל שלושה אף סבור כי יש לבצע שינויים רדיקליים במערכת – כך עולה מסקר של ספקית המידע הפיננסי בלומברג. כולנו מסכימים שאי השוויון פוגע בכלכלה ושממשלות בעולם צריכות לעשות יותר כדי לטפל בתופעה – רעיונות שהיו בלב המחאות העממיות ברחבי העולם. אנו חשים […]

האיזון הראוי בין ניהול הסיכונים לבין יצירת הערך

על רקע המחאה החברתית שאנו עדים לה לאחרונה ניתן לאמר – ככל שנשכיל למצוא את האיזון הראוי בין ניהול הסיכונים לבין יצירת הערך לכלל מחזיקי העניין, כך נצליח לבנות רשות מקומית כעסק בר קיימא שיהיה יציב לאורך זמן. זאת, תוך התחשבות בהיבטים כלכליים-חברתיים-סביבתיים מ- ROI ל- ROSI: המודל העסקי החדש בעולם לרשויות ומועצות מקומיות-תוצרת כחול […]

המעבר מהחזר לבעלי מניות ובעלי עניין להחזר למחזיקי עניין – מודל עסקי חדש

רקע: חברה עסקית ,כמו כל ארגון ,מתקיימת לצורך מימושם של אינטרסים וציפיות של מגוון מחזיקי העניין בה. בביטוי "מחזיקי עניין"(stakeholders)  הכוונה לכל מי שהחברה מושפעת ממנו או משפיעה עליו ויש לו עניין בה או לחברה יש עניין בו. מכאן שהנהלה של חברה, המעוניינת בצמיחה עסקית מתמשכת, אמורה לעקוב אחר מימושם של אינטרסים אלו באופן עקבי, […]